Hiện nay xu hướng học lập trình Javascript đặc biệt là nodejs. Bài viết dứoi đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nodejs npm vào máy macOs.

thêm nodejs - npm vào hệ điều hành macos

2020-12-13 2066 lượt xem

Kiểm tra nodejs, npm có trong máy chưa

mở terminal trong mac. nếu bạn chưa biết terminal mở như nào thì xem bài viết này

Trước khi cài đặt NodeJS trên MAC OS chúng ta lên check lại xem máy tính của mình đã cài NodeJS chưa bằng cách chạy lệnh sau trên termial:

sau đó bạn gõ: 

node -v

để chắc chắn chơi luôn nodejs -v nha 😄  

npm -v 

khi chúng ta kiểm tra mà ra như hình trên thì là chưa có version nào như vậy cả. và chúng ta sẽ cài thông qua homebrew.

bạn mở terminal ra và gõ brew -v để kiểm tra máy bạn đã có homebrew chưa. nếu chưa thì cài homebrew theo baì này cách cài homebrew

khi đã có homebrew thì mình sẽ cài nodejs theo lệnh sau: 

 

Cài đặt NodeJS cho Mac OS dùng homebrew

Ngoài việc cài đặt NodeJS cho MacOS trực tiếp từ trang chủ (sẽ giới thiệu sau), chúng ta có thể cài đặt thông qua dòng lệnh

Trước hết bạn mở Terminal và cài đặt Homebrew (nếu có rồi có thể bỏ qua bước này)

 
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)" 

brew -v

Sử dụng lệnh sau để cài nodejs version mới LTS: 


brew install node 
# Để hủy liên kết khỏi phiên bản hiện tại
brew unlink node
# Cài đặt bất kỳ phiên bản nào, ví dụ: 12
brew install node@12 
# cài xong nhớ link lại version bạn muốn dùng nha 
brew link node@12

Nếu bạn thấy xuất hiện dòng này bạn nên lưu ý cài biến môi trường cho node: 

If you need to have node@14 first in your PATH, run:
  echo 'export PATH="/usr/local/opt/node@14/bin:$PATH"' >> ~/.profile

For compilers to find node@14 you may need to set:
  export LDFLAGS="-L/usr/local/opt/node@14/lib"
  export CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/node@14/include"

Là bạn sẽ gọi thêm 3 lệnh mà nó nhắc:

echo 'export PATH="/usr/local/opt/node@14/bin:$PATH"' >> ~/.profile
export LDFLAGS="-L/usr/local/opt/node@14/lib"
export CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/node@14/include"

Cài nodejs thông qua file cài đặt ( cách này không cần homebrew )

đây là link download nodejs download

Sau đó tiến hành cài đặt NodeJS vào máy của mình.

Cài đặt xong, chúng ta chạy lại lệnh để kiểm tra phiên bản nodejs, npm mà mình đã cài lên máy tính.

nếu bạn muốn kiểm tra nodejs bạn đã chạy được chưa thì xem qua bài viết sau: tạo 1 server nodejs cơ bản

những tag
bài viết trong chủ đề