Google Drive là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tập tin được tạo bởi Google giúp người dùng có thể lưu trữ tập tin trên đám mây, chia sẻ tập tin, và chỉnh sửa tài liệu, văn bản, bảng tính...

google drive

2021-01-14 876 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Google drive của google cũng là 1 nguồn truy cập và lưu trữ thông tin cực kì hữu ích. và trong project riêng của bạn cần lưu trữ và chia sẽ các file của google driver. 

chủ đề này sẽ nói về các vấn đề trong goole drive

Bài viết trong chủ đề google drive