Load balancing là một thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thường được sử dụng để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của các trang web, các ứng dụng. Chủ đề này chuyên nghiên cứu về nó.

Load balancing

2022-02-15 438 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Load Balancing là gì?

Load Balancing là tính năng giúp máy chủ ảo hoạt động đồng bộ và hiệu quả hơn thông qua việc phân phối đồng đều tài nguyên. 

Load Balancing hay “Cân bằng tải” là một trong những tính năng rất quan trọng với những nhà phát triển, lập trình mạng.

Để dễ hình dung, bạn sẽ thường gặp trường hợp này khi dùng Internet:

Truy cập vào website yourdomain.com kết nối trực tiếp không có Load Balancing sẽ thế nào? Rất có thể sẽ không kịp xử lý, tải chậm, thậm chí không kết nối được khi máy chủ down. Trường hợp này xảy ra vì có quá nhiều người cùng lúc truy cập , ứng dụng,… Và đây chính là lúc mà Load Balancing thể hiện vai trò của mình.

Khi máy chủ down hoặc không thể xử lý, một Load Balancer sẽ được bổ sung. Người dùng truy cập vào load balancer. Tiếp tục được chuyển đến một máy chủ khác để thực hiện tác vụ. Dù máy chủ chính bị down hoặc nghẽn thì tất cả các yêu cầu của người dùng đều được giải quyết.

những chủ đề khác