GruntJS là một JavaScript Task Runner, dựa trên dòng lệnh, xây dựng công cụ giúp các developer thực hiện các công việc lặp đi lặp lại.

grunt

2021-03-25 1094 lượt xem

GruntJs là gì?

Grunt là 1 công cụ dòng lệnh dựa trên các task dùng để hỗ trợ các project javascript.

Chúng ta có thể coi Grunt là 1 công cụ để build code cũng như tự động các task lặp đi lặp lại (task runner). Công việc của task runner có thể kể đến như nén, biên dịch giai đoạn Preprocesing (quá trình tiền xử lý code public). Nó cho phép chúng ta làm nhiều tác vụ ( task ) để đi đến kết quả là automate & enhance your workflow(tự động hóa và nâng cao quy trình làm việc của bạn).

VD:
Khi build 1 website, bạn cần kiểm tra các file javascript, gom lại thành 1 file và nén chúng. GruntJs sẽ thực hiện tự động mỗi khi deploy, thay vì chúng ta phải thực hiện thủ công.

Cài đặt grunt

Trước khi dùng gruntJS bạn cần có nodejs. 

Bài viết trong chủ đề grunt
những chủ đề khác