cùng tìm hiểu cách call video và voice call trong native android

WebRTC trong android

2020-10-28 1637 lượt xem
Mục lục [ hide ]

cùng tìm hiểu cách call video và voice call trong native android.

Hướng dẫn về cách tạo ứng dụng trò chuyện thoại và video WebRTC, bao gồm quay số, tín hiệu và luồng trực tiếp thoại / video.

Bài viết trong chủ đề WebRTC trong android
những chủ đề khác