Single page Application là một ứng dụng web giúp nâng cao trải nghiệm người dùng

single page applycation

2020-12-21 1006 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Single Page là gì?

Single page Application là một ứng dụng web giúp nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách sử dụng HTML5 và AJAX. Đầu tiên khi tải một trang web bất kỳ, SPA sẽ tải một trang HTML đơn, sau đó dựa trên request của người dùng, SPA sẽ tiếp tục tải các HTML khác trong cùng một trang đó, SPA có thể sử dụng một vài thư viện JavaScript như AngularJS, Backbone.js, Durandal...