React.js là một thư viện Javascript đang nổi lên trong những năm gần đây với xu hướng Single Page Application. Topic này mình sẽ giới thiệu về react

react

2020-12-21 2548 lượt xem

0. tài liệu

tài liệu chúng ta có thể tham khảo bản tiếng việt của trang phát hành react tại đây https://vi.reactjs.org/

1.React là gì?

Một thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng. 

React giúp tạo UI tương tác đơn giản. Thiết kế các khung nhìn đơn giản cho từng trạng thái trong ứng dụng của bạn và React sẽ cập nhật và render đúng các thành phần phù hợp khi dữ liệu của bạn thay đổi.

Các câu khai báo làm cho mã của bạn dễ sử dụng hơn và dễ tìm lỗi hơn.

2.Component-Based

Xây dựng các component và quản lý các trạng thái của riêng chúng, sau đó kết hợp chúng để tạo các UI phức tạp.

Vì component logic được viết bằng JavaScript thay vì các mẫu, bạn có thể dễ dàng truyền dữ liệu phong phú qua ứng dụng của mình và tránh thao tác với DOM.

3.JSX

để sử dụng react thông thường chúng ta nên sử dụng jsx, điều này là không bắt buộc nhưng nếu bạn không muốn mới bắt đầu đã khác người phàm thì điểm qua về jsx nhé. 

nó là cú pháp để đơn giản hó việc tạo ra các element trong html bằng code javascript. nhờ đó chúng ta có thể tạo ra các component clean hơn. 

Bài viết trong chủ đề react
những chủ đề khác