Shell script có sẵn trên hầu hết các bản phân phối Linux, trên MacOS và Cygwin trên Windows. Shell script chỉ là các tập tin văn bản đơn giản. và bạn sẽ có nhiều lợi thế nếu làm chủ đc Shell script

Shell script

2020-12-24 1550 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Tất nhiên rồi, shell script rất cần để thực hiện nhiều thao tác trong linux quan trọng. Và vì vậy, nên trong topic này muốn giới thiệu về shell script cho những bạn đang cần nó.

 

Bài viết trong chủ đề Shell script
những chủ đề khác