trong quá trình phát triển phần mềm, các kỹ sư lập trình web luôn sử dụng git. vậy git là gì và những kiến thức cơ bản về git sẽ được giới thiệu trong chủ đề này.

git cơ bản

2020-12-21 1361 lượt xem

Git là gì?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản (viết tắt: VCS). Là phần mềm quản lý mã nguồn phân tán được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005, ban đầu dành cho việc phát triển nhân Linux. Hiện nay, Git trở thành một trong các phần mềm quản lý mã nguồn phổ biến nhất. Git là phần mềm mã nguồn mở được phân phối theo giấy phép công cộng GPL2. trích 

Mục đích Git

Tổ Chức và thực hiện các task khoa học hơn. Nhờ có GIT mà bạn có thể giải quyết từng task tách biệt. Bạn xây dựng theo hướng đối tượng hơn. 

Lưu trữ dữ liệu phân tán bạn có thể lưu trữ dữ liệu theo từng ngày hoặc nhỏ hơn mà không lo mất mát khi máy hỏng hoặc khi chuyển đổi thiết bị chỉ cần gõ vài lệnh đơn giản thay vì sử dụng usb như trước đây. 

Quản lý công việc pro hơn khi bạn làm việc nhóm bạn có 1 công cụ vừa giúp bạn kiểm tra thay đổi từng dòng dữ liệu nhờ đó bạn có thể kiểm soát công việc tốt hơn. 

Loạt bài này sẽ điểm qua các phần chính như sau: 

Nội dung chính

1. Cài đặt Git trên windows, ubuntu và macos. Đồng thời thiết lập ban đầu cho git
2. Tạo repository mới trong GIT
Commit một file (tập tin)

Chia sẻ repository
Push lên remote repository trong GIT
Clone một remote repository
Pull từ remote repository

Chia sẻ repository trên Backlog
Tạo remote repository trên Backlog
Push lên remote repository
Clone một remote repository trên Backlog
Push từ repository đã clone
Pull từ remote repository trên Backlog

Merge lịch sử thay đổi
Merge lịch sử thay đổi
Giải quyết xung đột trong GIT

Tích hợp lịch sử thay đổi
Push trong trạng thái xung đột
Giải quyết xung đột

Cách lệnh cơ bản trong GIT
Tạo Một Kho Chứa Git
Ghi Lại Thay Đổi vào Kho Chứa
Xem Lịch Sử Commit
Phục Hồi trong GIT
Làm Việc Từ Xa
Đánh Dấu Tag
Mẹo Nhỏ sử dụng GIT

Phân Nhánh Trong Git
Nhánh Là Gì?
Cơ Bản Về Phân Nhánh và Tích Hợp
Quản Lý Các Nhánh
Quy Trình Làm Việc Phân Nhánh
Nhánh Remote
Rebasing

Bài viết trong chủ đề git cơ bản
những chủ đề khác