Flutter là UI Framework mã nguồn mở dành cho di động, miễn phí được tạo bởi Google và phát hành vào tháng 5 năm 2017. Nó đang được các lập trình viên khá ưu ái và mình quyết định làm loạt bài hướng dẫn về flutter

flutter tutorial

2021-08-05 737 lượt xem

Tại sao nên chọn Flutter để phát triển ứng dụng Cross-Platform?

1.Chỉ viết một code cho tất cả các nền tảng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Nếu bạn tự phát triển mobile mà phải tốn thời gian phát triển cả 2 nền tảng android và ios thì thực sự rất tốn thời gian kéo theo chi phí tăng. 

Flutter ra đời để phát triển ứng dụng đa nền tảng mà có performance tốt như ứng dụng native mobile. Nghĩa là Flutter giúp bạn có thể đạt được chất lượng cao nhất và trải nghiệm gần như nguyên bản mà không cần phải phát triển riêng cho các nền tảng khác nhau.

2. Được google hậu thuẫn

Cái này khá quan trọng. Mặc dù không phải là 1 yếu tố tiên quyết nhưng mình vẫn đánh giá khá cao về điểm có thể an tâm. 1 ông lớn công nghệ tạo ra 1 nền tảng thì chắc chắn để giải quyết 1 vấn đề đủ lớn. 

Nếu bạn từng nghe đến react native thì nó ra đời chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu fast deveplop đồng thời performmance ổn thì fluter lại cho ra được 1 ứng dụng Native Performance và fast develop :D Đó có lẽ là 1 nỗ lực lớn của 1 ông lớn có tên Google. 

Topic này sẽ học được những gì

Mình đang muốn truyền tải 1 loạt các bài thực tế như sau: 

Loạt bài về flutter

tìm hiểu cách tạo TextButton SizedBox TextFormField
Cấu trúc folder trong flutter để dễ dàng scaleable 
tìm hiểu ListView hiện thị hình ảnh trong flutter
truyền tải dữ liệu giữa các component
3.1 - cha vào con 
3.2 - con ra cha dùng callback
3.3 - con ra cha rồi ra con 
3.4 - từ cha gọi 1 hành động trong con 
Tìm hiểu snackbar và ứng dụng tạo màn hình đăng nhập đơn giản
Phím tắt dễ làm việc hơn với flutter
Reusable Widgets & Reusable Custom AppBars in Flutter
4.0 bài cơ bản: validate form trong flutter
4.1 bài nâng cao : code 1 calendar trong flutter :D 
4.2 bài nâng cao: code 1 chat lít detail trong flutter
4.3 code 1 giao diện danh sách chat như zalo trong flutter

Lấy giá trị form nhập liệu trong flutter 
Tìm hiểu cách gọi api trong flutter
6.1 - provider là gì 
6.2 - gọi api thông qua kiến trúc Stream
6.3 - ví dụ khác về gọi api
6.4- ví dụ khác về demo danh sách contact
6. 5 - sử dụng dio và interceptors trong flutter 
6.6 - dio toàn tập
Tìm hiểu sửa dụng cơ bản provider trong flutter
tạo màn hình splash check login đăng nhập và làm quen router trong flutter
kiến trúc bloc quản lý dữ liệu
tạo 1 bloc socket quản lý luồng ứng dụng chat bot
tạo fcm nhận notify

Topic này mình sẽ cố gắng trình bày đủ nhưng thành phần quan trọng như sau: 

Bài ____: Kiến trúc ứng dụng Flutter
Bài ____: Giới thiệu ngôn ngữ Dart
Bài ____: Widget trong Flutter
Bài ____: Layout trong Flutter
Bài ____: Gesture trong Flutter
Bài ____: Quản lý trạng thái Sate trong Flutter
Bài ____: Statefulwidget trong Flutter
Bài ____: ScopedModel trong Flutter
Bài ____: Navigator và Routing
Bài ____: Animation
Bài ____: Code với native Android
Bài ____: Code với native IOS
Bài ____: Giới thiệu về package
Bài ____: REST API
Bài ____: Khái niệm về Database
Bài ____: Chuyển đổi ngôn ngữ
Bài ____: Testing
Bài ____: Xuất ứng dụng trong Flutter
Bài ____: Công cụ phát triển
Bài ____: Viết ứng dụng hoàn chỉnh

 

những chủ đề khác