Amazon Web Services là một công ty con của Amazon cung cấp các nền tảng cloud đang là trend của những năm gần đây

Amazon Web Services (AWS)

2022-04-03 659 lượt xem

Amazon web services là gì ?

Chi tiết thì bạn có thể xem link gốc tại đây: https://aws.amazon.com/vi/

Amazon web services là một nền tảng điện toán đám mây phát triển toàn diện được cung cấp bởi Amazon.com. Trend những năm gần đây đang theo hướng cloud. Và aws là 1 trong những nền tảng chuyên cung cấp cloud mạnh mẽ giúp lập trình viên đỡ đi 1 phần gánh nặng từ việc liên quan hệ thống.

aws - những dịch vụ thường dùng

Amazon EC2

EC2 là Amazon Elastic Compute Cloud - một phần của nền tảng điện toán đám mây của Amazon. Amazon EC2 đem đến khả năng đặt phiên bản ở nhiều địa điểm. 

Do Amazon EC2 là một giải pháp điện toán đám mây nên nó giảm tối thiểu các bước cài đặt và cấu hình một server. 

Ngoài ra, khi có nhu cầu người dùng có thể dễ dàng scale công năng của server một cách dễ dàng. Điều này rất khó khăn nếu bạn mua và setup một server vật lý.

Amazon S3 Storage

Là dịch vụ chuyên cung cấp dịch vụ lưu trữ file. S3 có khả năng mở rộng cao vì nó tự động tăng dung lượng lưu trữ của bạn theo yêu cầu và bạn chỉ trả tiền cho bộ nhớ bạn sử dụng.

Bạn có thể lưu trữ bất kì loại data với bất kì loại format nào. Trên S3 khi chúng ta nói về dung lượng, số lượng của đối tượng mà chúng ta có thể lưu trữ trên S3 là không giới hạn.

Amazon Database

Chúng ta có nhiều loại database trên aws như dynamo, audora, ... 

Các cơ sở dữ liệu giúp chúng ta thao tác tốt hơn rất nhiều với vấn đề lưu trữ. ngoài ra aws còn cung cấp cache, search, ... 

 

Bài viết trong chủ đề Amazon Web Services (AWS)
những chủ đề khác