Moment là 1 thư viện xử lý datetime cực kỳ mạnh mẽ do cộng đồng viết ra. Hầu hết các xử lý datetime giờ đây sẽ trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết với super library này

MOMENT JS

2020-12-25 1264 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Moment là 1 thư viện xử lý datetime cực kỳ mạnh mẽ do cộng đồng viết ra. Hầu hết các xử lý datetime giờ đây sẽ trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết với super library này

những chủ đề khác