Khi làm việc với php chắc hẳn bạn thường sẽ cần sử dụng composer để install các package cần thiết. và bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cái cài đặt composer trên macOsx

Hướng dẫn Cài Composer trên MacOSX

2020-12-30 3185 lượt xem

Một số cách để cài Composer trên Mac OS X

  • sử dụng thông qua homebrew
  • Dùng dòng lệnh
  • Tải trực tiếp

Trong bài viết này chúng ta chỉ sử dụng cách đầu tiên là dùng homebrew vì mình thấy tương đối đơn giản.

Cài đặt homebrew

đầu tiên nếu bạn chưa có homebrew thì follow theo bài viết này cách cài đặt homebrew trên macOsx 

Cài composer thông qua homebrew

Trên Mac OS X có trình quản lý các gói (package) mà OS X còn thiếu, gọi là Homebrew. Để cài Composer sử dụng Homebrew chỉ cần chạy 1 lệnh đơn giản:

brew install composer

kiểm tra kết quả: 

composer --version

 hình ảnh thành công: