Công cụ dòng lệnh Flutter

Tạo ứng dụng flutter với dòng lệnh và các lệnh đơn giản trong flutter

2021-07-14 1724 lượt xem

Thay vì bạn dùng IDEs tương tác với flutter thì bạn cũng có thể dùng dòng lệnh để tương tác với flutter. 

Tạo dự án flutter với terminal - command line

Để tạo project flutter khá đơn giản, bạn chỉ cần thực thi lệnh create.

flutter create <TEN_PROJECT>

như thế này là thành công nha! 

 

mình tạo project định làm về kết nối socket nên tên thư mục là SOCKET. nó có hướng dẫn cd đến thư mục socket và chạy bằng lệnh run: 

cd SOCKET
flutter run

Nhớ mở cái device lên nha. không là run nó không biết run device nào đó 😄 

Các lệnh kháctrong terminal - command line# phân tích
flutter analyze
# chạy test
flutter test

Các lệnh thuộc về pub trong flutter: 

flutter pub get
flutter pub outdated
flutter pub upgrade

Còn nhiều lệnh cli khác mà trong khuôn khổ bạn chỉ cần nhớ chừng này là đủ xài. Bạn muốn nhiều hơn có thể tìm hiểu ở đây: https://flutter.dev/docs/reference/flutter-cli